• BIH
  • English
  • Slovenščina

PROIZVODI

Gorionik na pelete EcoPell ECO-35

EcoPell ECO-35 je gorionik na pelet koji se može ugraditi na većinu kotlova individualnih sistema centralnog grejanja predviđenih za čvrsta i tečna goriva. Kvalitet i pouzdanost ugrađenih komponenti garantuju dug životni našim proizvodima.

EcoPell ECO-35 set sastoji se od samog gorionika ,kontrolno upravljačke elektronike, spoljnjeg dobavljača goriva i rezervoara za gorivo.

Gorionik je konstruisan tako da u sebi ima i interni dobavljač goriva koji dozira pelet u komoru za sagorevanje. Ovakva konstrukcija garantuje zaštitu od povratnog plamena, takođe interni dobavljač preciznije dozira pelet u komoru za sagorevanje.

Kontrolno upravljačka elektronika je, moglo bi se reći „mozak“ uređaja, i zamišljena je tako da omogućava veoma lako i udobno korišcenje seta cele grejne sezone. Ona obavlja sva neophodna merenja, dozira odnos i količinu goriva i vazduha po unapred utvrđenim parametrima. Osim što upravlja uređajem, ona takođe korisniku omogućava da upravlja, menja parametre kako pokretanja uređaja tako i parametre samog sagorevanja.

Ceo sistem je potpuno automatizovan i može se programirati za svaki dan u nedelji. Na kontrolno upravljačku elektroniku moguće je priključiti GSM modul koji omogućava da se pomoću SMS poruka ili EcoPell-droid aplikacije ocitavaju svi parametri bitni za rad i podešavanja celog sistema.