PLANOVI

Planovi za budućnost!

Po našem mišljenju, EcoPell 35 je dobar gorionik, koji daje više od sličnih proizvoda dostupnih na tržištu, a košta manje, baš onakav kakav smo zamišljali u našim kotlarnicama. Uostalom, od te ideje je sve i počelo: bolje, a jeftinije. Međutim, ako je nešto dobro, ne znači da ne može da bude još bolje: da pruži još više, a da cena, Bože pomozi, bude još niža.

U tom smislu, već se uveliko radi na poboljšanju već dobrog softvera, nameravamo da dogradimo daljinsko upravljanje parametrima kojima može sa daljine bezbedno da se upravlja, nameravamo da povećamo opseg snage, da donju granicu dodatno „spustimo“ tako da i u prelaznom periodu grejne sezone gorionik može da radi u kontinuitetu, a ne da se svako malo pali/gasi... Uopšte uzev, nameravamo da uradimo sve ono što bi smo (još) želeli da imamo u našim kotlarnicama.

Takođe, u razvoju je elektronska upravljačka jedinica elektro-pogona mešnog ventila, koncepsijski drugačijeg od bilo kog do sada poznatog uređaja slične namene – regulaciji temperature u grejanom objektu, prilagođenog stvarnim potrebama korisnika, koji bi trebalo da, kao EcoPell 35, pruži više, a košta manje.

Za iduću grejnu seznu pripremamo potpuno novi gorionik – EcoPell 20, prilagođenog manjim kotlovima u malim kotlarnicama manjih stambenih objekata, koji će, kao i EcoPell 35, pružati više, a koštati manje od sličnih proizvoda dostupnih na tržištu.

A posle... Videćemo šta: uvek može da se napravi bolje, a da košta manje.